Lairibafoorum 2012 materjalid ja tulemused

Poliitikauuringute Keskus PRAXIS uuring 

► Uuringu lühitutvustus

► „EstWin 2 ettevalmistamine: turg ja turutõrked“

 

Lairibafoorum 2012 ettekanded

"Juurdepääsuühenduste tehnoloogiad täna ja tulevikus" - Urmas Ruuto, Ericsson Eesti AS

"Ülikiire interneti olevik ja tulevik Eestis" - Andres Jõesaar, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS

"Riik ja lairiba" - Siim Sikkut, Riigikantselei Strateegiabüroo infoühiskonna nõunik

 

Lairibafoorum 2012 tulemused

► Lairibafoorum 2012 töötubade kokkuvõte ja tulemus

► Lairibafoorum 2012 töötubade koondülevaade

Palume töötubades osalenutel saata omapoolsed täiendused ja märkused järgneva nädala jooksul (s.o. kuni 09.sept. 2012).